ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Βασική εικόνα Νικία

TITΛΟΣ ΕΡΓΟΥΜΙΚΡΟΙ ΗΡΩΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥΎψος : 228
Πλάτος : 224

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣΥδατογραφία (Υδατογραφία σε χαρτί)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣτην Πίσω Όψη

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ01-01-1996

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣΔεν έχει ελεγχθεί

Κακανιάς Κωνσταντίνος

Ειδικά Σχόλια