ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Βασική εικόνα Νικία

TITΛΟΣ ΕΡΓΟΥΗ ΣΟΜΠΑ ΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣΔεν έχει ελεγχθεί

Οίκος Δημοπρασιών Ημερομηνία Ελάχιστη εκτίμηση Μέγιστη εκτίμηση Πώληση