ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Έλληνες Ζωγράφοι 1 κεντρική

Ξένου Βάνα

Έτος Γέννησης: 01-01-1949
Έργα 3

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σπούδασε ζωγραφική στην ΑΣΚΤ (1969-1973) και συνέχισε τις σπουδές της στην Ecole des Arts Decoratifs (1973-1974) και στην Ecole des Beaux-Arts (1973-1978) στο Παρίσι. Δημιουργεί μια πολλαπλή σύνθεση εικόνων με συμβολική πρόθεση (φαλλός, μήτρα, γυναικεία ήβη, λουλούδι, στάχυ, πόδια κ.α.) Ο συνδυασμός εικονιστικών αφηρημένων στοιχείων, η παρουσία λέξεων και αριθμών, η σχεδιαστική οξύτητα, τα κυρίαρχα γαιώδη χρώματα και η πλαστικότητα των σχημάτων των μορφών διακρίνουν τις συνθέσεις της.

Έχει παρουσιάσει το έργο της σε ατομικές (Ώρα 1978, Δεσμός 1982, Γκαλερί 3, 1983, 1995, Το τρίτο Μάτι 1985, Kouros Ν. Υόρκη 1986, Ζουμπουλάκη 1989, Πανεπιστήμιο Πατρών 1991, Επίκεντρο Πάτρα 1992, Σπίτι της Κύπρου 1995, Κρεωνίδης 1998, Ζήνα Αθανασιάδου Θεσσαλονίκη 1998) και έχει πάρει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις. Την περίοδο 1992-1993 δίδαξε ζωγραφική ως επισκέπτρια-καθηγήτρια στην Ecole des Beaux-Arts στο Παρίσι. Είναι μέλος του ΕΕΤΕ.